SEKRETESSPOLICY

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV PERSONUPPGIFTER


 

 • Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna ut någon personlig information.

 • Men vi behöver viss personlig information om du vill köpa en tjänst, registrera ett konto eller kontakta oss för en fråga- 

 • Om och när så krävs, kan denna information inkludera dina kontaktuppgifter och / eller ditt företags kontaktuppgifter.

 • Vi kommer att använda denna information för att besvara dina frågor, för att förse dig med efterfrågade produkter och tjänster, för att ställa in ditt konto, och för att kontakta dig angående nya produkter och tjänster.

 • Genom att besöka våra tjänster och frivilligt förse oss med de begärda personuppgifter, samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna Integritetspolicy.


 

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV ICKE-PERSONLIG INFORMATION


 

 • Vi tar automatiskt emot och registrerar vissa typer av icke-personlig information på våra servrar loggar från din webbläsare innefattande din IP-adress, cookie och webbsidan du har begärt.

 • Men vi kopplar inte denna icke-personliga uppgifter till någon personlig information som samlas in från dig.

 • Tredje part Cookieanvändning är föremål för deras egen sekretesspolicy, och vi tar inget ansvar för deras användning.


 

INFORMATION OM DELANDE OCH AVSLÖJANDE


 • Vi kan på annat sätt lämna ut din personliga information när:
   

  • Vi har ditt uttryckliga samtycke till att lämna ut för ett visst ändamål;

  • Vi måste svara på förelägganden, domstolsbeslut eller annan sådan juridisk process;

  • Vi behöver skydda den personliga säkerheten för användare av våra webbplatser eller försvara rättigheter eller egendom som härrör från oss;


 

SAMTYCKE


 

 • Om du inte samtycker till insamling, användning eller utlämnande av dina personuppgifter som beskrivs i denna policy, ska du inte uppge någon personlig information till oss.

 • Om du har skickat in personuppgifter till oss och vill sluta att medge användning eller utlämnande som beskrivs häri, vänligen meddela oss.


 

SÄKERHET


 

 • Tyvärr kan ingen dataöverföring via Internet anses vara 100% säker.

 • Vi skyddar din personliga information från obehörig åtkomst, genom förfaranden åtkomstkontroll, brandvägg och fysiska säkerhetsåtgärder.

 • Vidare behåller vi dina personuppgifter bara så länge som krävs för att uppfylla de ändamål som anges ovan eller som krävs enligt tillämplig lag.


 

ÄNDRINGAR TILL DENNA SEKRETESSPOLICY


 

 • Vi kan när som helst, utan föregående meddelande till dig och efter eget gottfinnande, ändra denna policy från en tid till en annan.

 • Läs igenom denna policy regelbundet.

 • Din fortsatta användning av våra webbplatser gör att du accepterar sådana ändringar och innebär att du accepterar detta.